سولفات آهن کریستال

سولفات آهن کریستال

مشخصات کود سولفات آهن کریستال %19:
Cd&Pb Fe
< 50 ppm 1% ± 19

سولفات آهن کریستال

سولفات آهن کریستال

ویژگی های کود سولفات آهن کریستال ۱۹%:

 

  • کاملا محلول در آب می باشد.
  • دارای ۷ مولکول آب است.

روش مصرف سولفات آهن کریستال:

در زمین های کشاورزی، از طریق جایگذاری (چالکود ) در عمق خاک و محلول پاشی قابل استفاده است. علاوه بر این، در خاکهای سبک این ریز مغذی به هنگام آبیاری نیز می تواند مورد استفاده قرارگیرد. لازم به ذکر است به هنگام گل دهی و اوایل دوره شکل گیری میوه نباید سولفات آهن کریستال را محلول پاشی نمود.

طراحی سایت توسط فراکارانت