سولفات روی پودری

سولفات روی

مشخصات سولفات روی پودری 34%:Cd & Pb Zn
< 50 ppm 1% ± 34

سولفات روی پودری

سولفات روی پودری 34%

ویژگی های سولفات روی پودری کنجاله ساز :

 

  • سولفات روی پودری کنجاله ساز دارای ۳۴ % عنصر روی می باشد.
  • کاملا پودری و محلول در آب می باشد.
  • مقدار عناصر سنگین سولفات روی کنجاله ساز بسیار پایین تر از مقدار استاندارد می باشد.

مقدار مصرف سولفات روی 34%:


نوع محصول مصرف خاکی مصرف محلول پاشی
درختان میوه بر حسب سن و اندازه درخت 250-100 گرم
برای هر درخت
غلظت 5- 3 در هزار
مرکبات بر حسب سن و اندازه درخت 250-100 گرم
برای هر درخت
5 کیلوگرم در آب برای یک هکتار و تکرار محلول پاشی
در فصل رشد
پسته بر حسب سن و اندازه درخت 2700-900 گرم
برای هر درخت
جوانه پاشی در شروع و انتهای فصل خواب با غلظت 6 کیلو گرم
در 1000 لیتر آب
غلات دانه ریز
(ذرت، برنج، سویا و ...)
40 کیلوگرم در هکتار غلظت 1/5 در هزار

توصیه می شود زمان و میزان دقیق مصرف با نظر کارشناسان تغذیه گیاه و بر اساس نتایج آزمون خاک، برگ و آب مصرفی تعیین گردد.

گواهی سولفات روی پودری

سولفات روی پودری

روش مصرف سولفات روی پودری کنجاله ساز:

  • سولفات روی پودری کنجاله ساز را می توان هم به صورت محلول پاشی و هم کود آبیاری و چالکود استفاده کرد.
  • محلول پاشی درختان در بهار پس از ریزش گلبرگ ها  در دوره های ۱۵ روزه تا رفع علائم کمبود، انجام می شود.
  • محلول پاشی در گیاهان زراعی یک ماه پس از کاشت در دوره های ۲۰ روزه تا  رفع علائم کمبود، انجام می شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت