سولفات روی کریستال

سولفات روی کریستال

مشخصات کود سولفات روی کریستال 23%(هفت آبه):


Cd & Pb Zn
< 50 ppm 1% ± 23

ویژگی های سولفات روی کریستال کنجاله ساز:

  • این کود دارای ۲۳% عنصر روی می باشد.
  • کاملا در آب محلول است.
  • مقدار عناصر سنگین سولفات روی کنجاله ساز بسیار پایین تر از مقدار استاندارد می باشد.

مقدار مصرف سولفات روی کریستال 23%:


نوع محصول مصرف خاکی مصرف محلول پاشی
نهال های جوان 50-200 گرم برای هر درخت غلظت 4 - 2 در هزار
انگور 50-100 گرم برای هر درخت غلظت 3 - 2 در هزار
نباتات زراعی 50-100 کیلو گرم در هکتار 2 در هزار

توصیه می شود زمان و میزان دقیق مصرف با نظر کارشناسان تغذیه گیاه و بر اساس نتایج آزمون خاک، برگ و آب مصرفی تعیین گردد.

روش مصرف سولفات روی کریستال کنجاله ساز:

  •  درباغات در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی به صورت چالکود یا کانال کود استفاده می شود.
  • در نباتات زراعی هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه در زیر خاک مصرف می شود.
  • محلول پاشی درختان در بهار پس از ریزش گلبرگ ها  در دوره های ۱۵ روزه تا رفع علائم کمبود، انجام می شود.
  • محلول پاشی در گیاهان زراعی یک ماه پس از کاشت در دوره های ۲۰ روزه تا  رفع علائم کمبود، انجام می شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت