سولفات منگنز

سولفات منگنز

منگنز نقش کلیدی در تشکیل کلروپلاست، کلروفیل و سیستم های آنزیمی گیاه دارد و مصرف این کود باعث بهبود فتوسنتز گیاه و افزایش تولید محصول خواهد شد. همچنین به عنوان جزئی از آنزیم های تنفسی محسوب شده و باعث تسریع جوانه زنی و رسیدگی می شود. منگنز قابلیت دسترسی به فسفر و کلسیم را افزایش میدهد. همچنین باعث افزایش مقاومت به بیماری ها و سرمازدگی در گیاهان می شود. علائم و عوارض ناشی از کمبود این عنصر در اکثر نقاط ایران و در اغلب محصولات به چشم می خورد.


Cd & Pb Mn
< 50 ppm 1% ± 31

سولفات منگنز

سولفات منگنز

ویژگی های سولفات منگنز پودری کنجاله ساز:

 

  • کاملا پودری و محلول در آب
  • مقدار عناصر سنگین سولفات منگنز کنجاله ساز بسیار پایین تر از مقدار استاندارد
  • قابلیت استفاده به صورت خاکی، کود آبیاری و محلول پاشی

مقدار و روش مصرف:


نوع گیاه مصرف خاکی محلول پاشی
مزارع صورت پخش سطحی نواری، 10-5 کیلوگرم در هکتار بسته به شدت کمبود و گونه زراعی، 3-1 بار
محلول پاشی تا رفع کمبود با غلظت 5-1 در هزار
باغات بارور در زمستان همراه با کود حیوانی و گوگرد به صورت چالکود یا کانال،
200-300 گرم برای هر درخت
3-5 در هزار

توصیه می شود زمان و میزان دقیق مصرف با نظر کارشناسان تغذیه گیاه و بر اساس نتایج آزمون خاک، برگ و آب مصرفی تعیین گردد.

علائم کمبود سولفات منگنز:

کلروز بین رگبرگی در برگ های جوان و در کمبود شدید نقاط قهوه ای رنگ نکروز دیده می شود و برگ های تازه ظهور یافته باریک شده و به رنگ سبز روشن در می آیند و ساقه ها بلند و باریک و ضعیف هستند.

گواهینامه سولفات منگنز

گواهینامه سولفات منگنز

موارد احتیاط هنگام مصرف سولفات منگنز:

در هنگام مصرف سولفات منگنز از تماس مستقيم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگيري گردد . از دستكش، لباس كار مناسب و ماسك استفاده شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت