مشخصات سولفات منیزیم کشاورزی 14% کنجاله ساز:


TE MgO
0/1% ± 1 1% ± 14

سولفات منیزیم کشاورزی

سولفات منیزیم کشاورزی

ویژگی های سولفات منیزیم کشاورزی کنجاله ساز:

 

  • به صورت نیم پودر بوده و به صورت خاکی قابل مصرف است.
  • شامل ریزمغذی هایی مانند آهن و روی میباشد.

مقدار و روش مصرف سولفات منیزیم کشاورزی:


نوع گیاه مصرف خاکی زمان مصرف
نهال های جوان 100-200 گرم برای هر درخت به صورت چالکود در زمستان همراه با کود حیوانی
درختان بارده 200-300 گرم برای هر درخت به صورت چالکود در زمستان همراه با کود حیوانی
انگور 50-150 گرم برای هر تاک به صورت چالکود در زمستان همراه با کود حیوانی
زراعت 150-250 کیلو گرم در هکتار به صورت نواری قبل از کاشت

توصیه می شود زمان و میزان دقیق مصرف با نظر کارشناسان تغذیه گیاه و بر اساس نتایج آزمون خاک، برگ و آب مصرفی تعیین گردد.

سولفات منیزیم کشاورزی

سولفات منیزیم کشاورزی

طراحی سایت توسط فراکارانت