این کود توسط شرکت کنجاله ساز تولید می شود و حاوی تمام عناصر ریز مغذی مورد نیاز برای درختان پسته و سایر درختان و محصولات زراعی طی یک فصل رشدی و همچنین شامل روی، منگنز و آهن و … می باشد.

مشخصات کود میکرو آگرین:


Cu N MgO Mn Fe Zn
1% 2% 2% 4% 5% 5%

ویژگی های میکرو آگرین کنجاله ساز:

 

  • به صورت پودری و کاملا محلول در آب می باشد.
  • مقدار عناصر سنگین در این کود زیر حد استاندارد می باشد.
  • شامل تمام عناصر ریز مغذی مورد نیاز و با نسبت بسیار مناسب برای تمام گیاهان می باشد.

مقدار و روش مصرف:


نوع گیاه مصرف خاکی کود آبیاری محلول پاشی
درختان بارده چالکود به همراه کود حیوانی و حداکثر یکماه قبل ازجوانه زنی، 2-0/5 کیلو گرم
برای هر درخت
25-30 کیلو گرم در هکتار 2-4 در هزار
گیاهان زراعی همراه با کود پایه و کود حیوانی قبل ازکشت بطور یکنواخت با جایگذاری سطحی،
50-60 کیلو گرم در هکتار
20-30 کیلوگرم در هکتار 3-5 در هزار
گیاهان گلخانه ای همراه با کود پایه و کود حیوانی قبل ازکشت بطور یکنواخت با جایگذاری سطحی،
30-40 کیلو گرم در هکتار
10-15 کیلوگرم در هکتار 2-3 در هزار

موارد احتیاط هنگام مصرف:

در هنگام مصرف از تماس مستقيم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگيري گردد . از دستكش، لباس كار مناسب و ماسك استفاده شود.

توصیه می شود زمان و میزان دقیق مصرف با نظر کارشناسان تغذیه گیاه و بر اساس نتایج آزمون خاک، برگ و آب مصرفی تعیین گردد.

طراحی سایت توسط فراکارانت