• در استان های فاقد نمایندگی فروش ، نماینده معتبر پذیرقته می شود. خواهشمند است متقاضیان فرم زیر را تکمیل و ارسال دارند.

 • مشخصات حقوقی:

 • مشخصات حقیقی:

 • سوابق و تجارب کاری متقاضی:

 • مشخصات محل مورد تقاضا:

 • کارکنان فعلی محل مورد تقاضا:

 • ردیف نام و نام خانوادگی سن تحصیلات مدت زمان همکاری عنوان شغلی

  آیا در حال حاضر یا گذشته نمایندگی سایر شرکتهای دیگر را داشته اید؟
  بله خیر

  <
  نام شرکت نوع نمایندگی از سال تا سال

  توان سرمایه گذاری مالی جنابعالی جهت ايجاد نمايندگی فروش چه مقدارمی باشد؟ (بر حسب ریال)

 • مشخصات وثیقه:

 • چک:

 • قوانین فروش:

  قبلا از هرگونه اقدام برای فروش:

  قیمت خرید و فروش را به روز در یافت کنید.

  از زمان تحویل محصول توسط شرکت مطمئن شوید.

  تا پایان فعالیت وثیقه شما ضمانت اجرایی شما در قبال عدم پرداخت بدهی خواهد بود.  اینجانب ضمن مطالعه و اطلاع کامل از مفاد دستور العمل و ضوابط اعطای نمایندگی شرکت کنجاله ساز و مقررات مرتبط، بدينوسيله تقاضای دریافت نمایندگی خود را ارائه و صحت تمامی مطالب فوق الذکر را تایید می نمایم.

  تاریخ تکمیل تقاضا نامه امضاء

طراحی سایت توسط فراکارانت