این محصول باعث افزایش جرم حجمی محصولات و ایجاد مقاومت گیاهان در برابر بیماری های قارچی، آفات و تنش محیطی (شوری، سرماو...) می شود.وجود دو عنصر سیلیس و پتاس در کنار هم علاوه بر اینکه اثر همدیگر را تشدید می کنند، باعث افزایش فتوسنتز، کاهش سمیت عناصر سنگین، افزایش رشد جوانه های انتهایی، افزایش تعداد و استحکام ساقه ها، کاهش ورس (خوابیدگی) در غلات، افزایش مقاومت گیاه در برابر حشرات مکنده، بهبود اندازه و ماندگاری میوه خصوصا در محصولاتی نظیر توت فرنگی می گردد.


SiO₂ K₂O
1 ± 26% 1 ± 13%

این محصول را می توان به عنوان ماده همراه جهت افزایش راندمان علف کشها و سموم حشره کش و ... نیز بکار برد. ترکیب این محصول با سموم حشره کش باعث ماندگاری سم روی اجزاء گیاه شده و از این رو حشرات از نزدیک شدن به گیاه خودداری می نمایند.

موارد مصرف:

این محصول برای غلات خصوصا برنج، سبزیجات، صیفی جات، گیاهان گلخانه ای و باغات میوه و پسته توصیه می شود.

روش مصرف:


نوع گیاه زمان مصرف مقدار
غلات پنجه زنی
طویل شدن ساقه
1 لیتر در هکتار
برنج خزانه
پس از انتقال نشا
پیشش از رسیدن
1/5 لیتر در هکتار
ذرت 4 تا 6 برگی 1/5 لیتر در هکتار
سبزیجات برگی هر 4 هفته 1 لیتر در هکتار
سبزیجات میوه ای هر 4 هفته 1-2 لیتر در هکتار
محصولات زراعی 6 برگی
پیش از گلدهی
زمان پر شدن دانه
1 لیتر در هکتار
درختان میوه پس از باز شدن جوانه های برگی
پس از ریزش گلبرگ ها
هنگام رشد میوه
1 لیتر در هکتار

طراحی سایت توسط فراکارانت