نیترات روی مایع شامل 16% روی به همراه نیترات بوده که راندمان جذب را افزایش می دهد. این کود در طول رشد گیاه و در زمانی که جذب و تحرک روی در گیاه پایین است در حالی که به سطوح نسبتا بالایی از روی نیاز است، توصیه می شود. این محلول سبب تحریک تشکیل سلول ها، افزایش سایز برگ، تشویق توسعه ریشه و رشد گیاه، افزایش کیفیت محصول و افزایش تحمل به تنش ها و بیماری ها می شود.


Zn N
1 ± 16 1% ± 7

این کود با انواع حشره کش ها و قارچ کش ها، کود های نیتروژنه و پتاسه سازگار بوده و قابل اختلاط است.

موارد مصرف:

درختان میوه نظیر بادام، گردو،  پسته و …، گیاهان زراعی، سبزی و صیفی و محصولات جالیزی

روش مصرف:


معمولا به صورت محلول پاشی استفاده می شود. همچنین می تواند به آب آبیاری اضافه شود.


محصول زمان مصرف مقدار مصرف تعداد دفعات کود دهی
درختان میوه دانه دار تورم جوانه ها
فندقی شدن میوه
یک ماه بعد
2 در هزار 3 نوبت
درختان میوه هسته دار پیش از بیداری بهاره
تورم جوانه ها
بعد از برداشت
1 در هزار 3 نوبت
انگور پیش از گلدهی
پس از تشکیل میوه
مرحله غوره
2 در هزار 3 نوبت
پسته تورم جوانه ها
پس از ریزش گل ها
پس از برداشت میوه ها
2 در هزار 3 نوبت
غلات ابتدای پنجه زنی
ابتدای ساقه رفتن
ابتدای خوشه دهی
3 لیتر در هکتار 3 نوبت
سبزی و صیفی 7-5 برگی
قبل از گلدهی
یک ماه بعد از گلدهی
3 لیتر در هکتار 2 نوبت
دانه های روغنی کامل شدن برگ ها
ساقه رفتن
قبل از گلدهی
3 لیتر در هکتار 2 نوبت
محصولات گلخانه ای و گل های زینتی قبل از گلدهی
تکرار هر یک ماه یکبار
2 در هزار

طراحی سایت توسط فراکارانت