این کود توسط شرکت کنجاله ساز به صورت اختصاصی برای کشت برنج تولید می شود و شامل تمام عناصر پر مصرف و کم مصرف مورد نیاز برنج طی یک دوره رشدی می باشد. مشخصات این کود به صورت زیر می باشد:TE SiO2 K P N
> 1% > 1% 1% ± 10 1% ± 5 1% ± 10

ویژگی های کود کامل برنج کنجاله ساز:

  • کود برنج کنجاله ساز به صورت گرانوله بوده و خاصیت تر پذیری بالایی دارد.
  • سیلیسیوم موجود در این کود از ورس جلوگیری کرده و مقاومت گیاه را در برابر آفات و بیماری ها افزایش می دهد.
  • استفاده از این کود باعث افزایش رشد رویشی و در نهایت افزایش عملکرد و کیفیت محصول می شود.

مقدار و روش مصرف:


زمان مصرف کود برنج کنجاله ساز مقدار مصرف کود برنج کنجاله ساز
در زمان کاشت نشاء تا 400 کیلوگرم در هکتار
در زمان پنجه زنی تا 200 کیلوگرم در هکتار

برای اینکه کود موثر واقع شود باید در عمق خاک جایگذاری شود و رطوبت خاک کافی باشد.

توصیه می شود زمان و میزان دقیق مصرف با نظر کارشناسان تغذیه گیاه و بر اساس نتایج آزمون خاک، برگ و آب مصرفی تعیین گردد.

علائم کمبود:

کمبود ازت به صورت کاهش رشد رویشی که در نهایت به کاهش عملکرد منجر می شود، بروز مییابد.کمبود پتاسیم در خزانه و در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی بروز پیدا می کند که غالبا با بیماری لکه قهوه ای که ابتدا روی برگ های پایینی بوده و همچنین سیاه شدن و پوسیدگی ریشه های برنج همراه می باشد.در اثر کمبود فسفر علائمی نظیر توقف رشد، کاهش پنجه زنی، کاهش تعداد برگ و خوشه، کاهش تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه پایین و کیفیت پایین دانه در این گیاه بروز پیدا می کند. کمبود ریز مغذی هایی مانند روی و سیلیسیوم و آهن و … اگر چه ممکن است به دلیل نیاز مصرفی کم این عناصر نادیده گرفته شود، اما به دلیل تاثیر زیادی که این عناصر در افزایش مقاومت به آفات و بیماری ها و ورس داشته و نقش بسیار حیاتی آن ها در متابولیسم گیاه بسیار مهم می باشد.

موارد احتیاط هنگام مصرف:

در هنگام مصرف از تماس مستقيم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگيري گردد . از دستكش، لباس كار مناسب و ماسك استفاده شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت