TE K P N
4% > 1% ± 20 1% ± 5 1% ± 15

ویژگی های کود کامل مخصوص چغندر قند:

 

  • کاملا پودری و محلول در آب
  • قابلیت مصرف به هر دو صورت محلول پاشی و کود آبیاری
  • دارای ریز مغذی های بور، روی، آهن، مس و منیزیم

روش مصرف:


نوع مصرف میزان مصرف
کود آبیاری 150-200 کیلوگرم در هکتار به صورت کود آبیاری در زمان 5-3 برگی (حدود یک ماه پس از کاشت)
و تکرار آن در 10-8 برگی (دو ماه پس از کاشت) .
محلول پاشی با غلظت 6-5 در هزار

نکته: به علت داشتن ازت نباید2 ماه قبل از برداشت مورد استفاده قرار گیرد.

موارد احتیاط هنگام مصرف:

در هنگام مصرف از تماس مستقيم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگيري گردد . از دستكش، لباس كار مناسب و ماسك استفاده شود.

توصیه می شود زمان و میزان دقیق مصرف با نظر کارشناسان تغذیه گیاه و بر اساس نتایج آزمون خاک، برگ و آب مصرفی تعیین گردد.

طراحی سایت توسط فراکارانت