نظر به آهکی بودن اغلب خاک های زیر کشت ایران، استفاده از کود گوگرد توصیه می شود. مصرف این کود نتایج بسیار خوبی در خاک های آهکی، قلیایی و با بافت سنگین داشته است.علاوه بر این، کود کامل گوگردی کنجاله ساز دارای تمام عناصر اصلی از جمله نیتروژن، فسفر و پتاسیم بعنوان عناصر اصلی مورد نیاز گیاه و مواد آلی و ریز مغذی روی و منیزیم می باشد که با مشخصات زیر جهت مصرف خاکی تولید می گردد. مشخصات این کود به صورت زیر میباشد:


OM TE (Zn, Fe…) S K₂O P₂O₅ N
1% ± 5 0/2% ± 1 1% ± 10 1% ± 10 0.5% ± 5 1% ± 10

موارد مصرف:

 

کلیه باغات و صیفیجات و مزارع به ویژه دانه های روغنی

اثرات گوگرد بر خاک و گیاهان:

با توجه به آثار بسیار مثبت گوگرد در تامین نیاز غذایی گیاه، کاهش موضعی pH منطقه ریشه، اصلاح خاک های قلیایی، کاهش بیکربنات آب آبیاری و افزایش حلالیت و قابل استفاده بودن عناصر غذایی پر مصرفو کم مصرف به ویژه فسفر و آهن و روی و همچنین کنترل برخی بیماری ها مانند سفیدک، لازم است نسبت به تامین گوگرد اقدام نمود.

استفاده بصورت چالکود:


نوع گیاه مصرف خاکی
درختان 2-4 کیلوگرم برای هر درخت به صورت چالکود
گیاهان زراعی 250-350 کیلو گرم در هکتار به صورت نواری

برای اینکه کود موثر واقع شود باید در عمق خاک جایگذاری شود و رطوبت خاک کافی باشد.

توصیه می شود زمان و میزان دقیق مصرف با نظر کارشناسان تغذیه گیاه و بر اساس نتایج آزمون خاک، برگ و آب مصرفی تعیین گردد.

علائم کمبود گوگرد:

مهم ترین علامت کمبود گوگرد در گیاهان رنگ پریدگی و زردیبرگهای جوان، پیچیدگی برگ ها، نازک شدن ساقه، کوتاهی و کوچکی بوته و کاهش سطح برگ و رشد گیاه است.  همچنین کمبود گوگرد سبب تجمع نیترات در گیاهان (نیترات برای مصرف کننده سمی است) می شود.

موارد احتیاط هنگام مصرف:

در هنگام مصرف از تماس مستقيم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگيري گردد . از دستكش، لباس كار مناسب و ماسك استفاده شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت